Tumble in the Jungle

ICB Produksjoner er i gang med en ny forestilling «Tumble in the Jungle» for barn fra 2 til 5 år som skal ha premiere på Dansens Hus 3. oktober 2018, hvor det spilles 10 forestillinger fra 3. til 7. oktober 2018.

I «Tumble in the Jungle» ønsker Bertrán de Lis å skape en forestilling som skal være tilpasset for hørselshemmede barn, som hun mener har fått altfor lite tilbud av dansekunst.

Bertran de Lis arbeider i et scenisk uttrykk som er svært visuelt, hvor hun bruker teatralske virkemidler. Hørselshemmede er opptatt av: bevegelse, det visuelle, og det taktile. Samtidig skal forestillingen, også være for andre barn som ikke har denne funksjonshemningen. Bertran de Lis mener det kan være en samlende effekt at det er en forestilling for alle barn, i denne aldersgruppen, men fokuset og utgangspunktet er å tilrettelegge forestillingen for hørselshemmede barn. Forestillingen skal ha fokus på humor, felleskap og annerkjennelse.

Dette er temaer som små barn kan kjenne seg igjen i, og som kan gi dem glede og berikelse i øyeblikket.  Glede og humor oppfattes av veldig mange som noe grunnleggende i livet. Dette er følelser som uttrykker noe veldig dypt menneskelig. Barn forstår humor lenge før de begynner å forstå språk, noe som tyder på at humoren er en av de tidligste kognitive prosessene som dannes. Humor handler om å være tilstede i øyeblikket, og latteren viser at vi lever og at vi kan glede oss over livets merkverdigheter.

 

Påmeldng til audition her: facebook

 

 

 

 

Illustrasjon: Inger Cecilie Bertrán de Lis

Text Selection Widget