INN I ET SPEIL

«Inn i et speil» er en sjangeroverskridende forestilling der poesi, tekst og sang kombineres med dans. I et samspill mellom musikk, bevegelse, tekst og poesi beveger to dansere seg inn i et musikalsk landskap sammen med en sanger og to musikere. Med et ønske om å ta ungdommen på alvor, har forestlingskonserten tatt utgangspunkt i et utvalg av ungdommens tanker og tekster som er produsert fra samtaler, skriveverksted og en anonym spørreundersøkelse. Tema i forestillingen er unge menneskers tanker om seg selv og andre, og sine omgivelser. Det er viktig for ungdommer å bli sett og hørt, og derfor er ungdommens tanker, meninger, erfaringer og opplevelse det essensielle i forestillingskonserten.

 

Trailer: